Arbetsgivare i hästnäringen

Hästnäringens Yrkesnämnd arbetar tillsammans med hästnäringens förbund och organisationer för ett professionellt företagande och en utvecklad arbetsmarknad. Korrekta villkor och en bra arbetsmiljö kännetecknar en seriös arbetsgivare. Arbetet är utvecklat inom HNS-projektet Kompetens i samverkan, med delfinansiering av Europeiska socialfonden, ESF.
Foto: Fredrik Sandin-Carlsson

HYN står tillsammans med organisationerna i Hästnäringens Representationsråd bakom en gemensam målbild och värdegrund för arbetsmarknad och företagande med inriktningen att hästnäringen ska bestå av hållbara företag som skapar trygga och attraktiva jobb. Vi vill ha ett seriöst företagande där hästnäringens företag och organisationer följer gällande lagstiftning för företagande och arbetsmarknad.

Strategisk kompetensförsörjning

Förändringar i omvärlden ställer nya krav på företag och organisationer att ständigt utvecklas och ha strategier för kontinuerlig kompetensutveckling för anställda. Genom att arbeta med omvärldsanalys, kompetensbehovsanalyser, som resulterar i tydliga planer för kompetensutveckling och rekryteringsinsatser blir det lättare att ha rätt kompetens vid rätt tillfälle.

Rekrytera och anställa

Är du arbetsgivare och i behov av ny arbetskraft? Eller har du redan anställt och vill veta mer om vad som gäller? Här hittar du information om hur du kan gå tillväga vid rekrytering och vad som gäller när du ska och har anställt.

Arbetsmiljö

Hästnäringen är en riskfylld bransch och därför är arbetsmiljöarbetet extra viktig. Arbetsmiljön innefattar allt runt arbetsplatsen, både fysiska faktorer som hästar, stall och maskiner, men också organisatoriska och sociala som arbetsbelastning, organisation, och ledarskap. Forskning visar också att satsa på god arbetsmiljö lönar sig ekonomiskt.

Arbetsbesparande åtgärder

Att arbeta med hästar kan vara både slitsamt och arbetsintensivt. Lär dig att hitta åtgärder som minskar spillet i verksamheten och sparar tid och pengar.

Personalekonomi

Medarbetarna är oftast ett företags största kostnader, eller investering, beroende på hur man väljer att se det. Att avsätta tid som verksamhetsledare för att forma en god personalpolitik med tydliga mål och strategier kopplat till till exempel organisation, arbetsmiljö, kompetensutveckling, scheman är väl investerad tid. Att inte ta hand om sin personal kan bli väldigt dyrt för verksamheten.

Kontaktperson
Maria Karlsson Kanslichef HYN
Elin LeeApple Arbetsmarknadsansvarig, HNS
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.