Fakta om hästnäringens arbetsmarknad

Sverige är ett riktigt hästland, med stora sportsliga framgångar och ett brett intresse för hästen. Efterfrågan på hästar, varor och tjänster ger upphov till arbetstillfällen och betydande samhällsekonomiska effekter.
Foto: Svensk Galopp

Det finns 360 000 hästar i Sverige, dessa ger upphov till jobb, företagande och en värdefull fritid för många människor. Totalt skapas motsvarande 17 000 heltidssysselsättningar inom branschen. Många hästföretag är små, de allra flesta enmans- eller med få anställda.

HÄSTNÄRINGEN I SIFFROR

Hästnäringen i siffror är branschens eget statistikverktyg. Det är resultatet av ett samverkansprojekt initierat av Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), LRF Häst, Svensk Travsport, ATG, Högskolan Dalarna och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Via verktyget kan du ta del av statistiken från den samhällsekonomiska modellen på såväl nationell som regional nivå.

Läs mer om Hästnäringen i siffror

Om hästnäringens arbetsmarknad

Under de senaste åren har organisationerna i Hästnäringens Representationsråd (HRR) gemensamt arbetat med att utveckla arbetsmarknaden. Detta är en förstärkning av det arbete som bedrivs inom HYN samt i utbildningar inom respektive organisation och hos utbildningsanordnare.

Omvärldsanalys – Morgondagens hästjobb och utbildning

Rapport – Arbetsmarknad och yrken i svensk hästnäring (2010)

Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.