Rekrytera och anställa

Korrekta villkor och en bra arbetsmiljö kännetecknar en seriös arbetsgivare. Här hittar du tips och information om rekrytering, vad som gäller när man ska och har anställt.
Foto: Anette Sånesson

Innan man börjar rekrytera bör man göra en analys över vilken typ av kompetens man behöver och vilka resurser man har för att anställa. Kanske kan man fundera kring om det finns arbetsuppgifter som någon annan gör bättre än du själv som chef, så att du kan frigöra tid att arbeta med det du är bra på och som genererar mer intäkter i företaget?

Annonsera på Gröna jobb

Gronajobb.se är ett verktyg för både arbetssökande och arbetsgivare. Syftet är att underlätta rörlighet och rekrytering för att därigenom öka konkurrenskraften i de gröna näringarna, så som jordbruk, djur, natur, livsmedel, trädgård, golf, skog och mark. Gröna jobbs vision är att det ska vara snabbt och enkelt för arbetssökande att hitta ett ledigt, grönt jobb och att arbetsgivarna lika smidigt ska kunna annonsera sina lediga tjänster och nå ut till rätt målgrupp.

Lägg in din annons här.

Anställa

När du bestämt dig för en person och ska anställa ska du skriva ett anställningsavtal. Exempel på anställningsavtal kan laddas ned längre ner på sidan. Om personen är ny på arbetsplatsen är det möjligt att tillämpa en provanställning, vanligtvis mellan 3-6 månader.

Är du som arbetsgivare ansluten till ett kollektivavtal finns lönenivåer fastlagda (även om du självklart kan sätta en högre lön). I kollektivavtalet finns också reglerat kring arbetstider. Om du inte är ansluten till ett kollektivavtal gäller svensk lagstiftning för bl.a. arbetstider och semestrar. Tänk på att teckna en försäkring för de anställda via Fora.

Exempel anställningsavtal (från Almega)

Anställningsavtal

Ladda ner Format: doc Storlek: 131.0 KB

Frågor och svar
  • Den anställdes personuppgifter
  • Typ av anställning (t.ex. prov-, visstid- eller tillsvidareanställning)
  • Arbetsuppgifter
  • Arbetstid
  • Lön
  • Ev övriga detaljer om tjänsten

Tillsvidareanställning (fast anställning) innebär att anställningen löper på från ett startdatum tills dess att arbetsgivaren eller arbetstagaren säger upp anställningen.

  • Provanställning
  • Visstidsanställning
  • Vikariat
  • Säsongsarbete

Syftet med en provanställning är att arbetsgivaren, och även den anställde, har en chans att prova om personen passar för jobbet. En provanställning får vara högst sex månader lång och övergår automatiskt i en tillsvidareanställning om inget annat avtalats. Var noga med att stämma av med den anställde under provanställningen så att du får en så bra och rättvis bild av personen som möjligt, innan provanställningstiden gått ut.

Om boende och stallplats erbjuds vid anställningen ska detta tas upp som en inkomst och således skattas för. Ladda ner dokumentet ”Exempel på löneutbetalning – boende och stallplats” nedan för exempel på hur löneutbetalningen kan räknas ut om den anställde har möjlighet till boende och stallplats via anställningen.

Dokument

Exempel på löneutbetalning – boende och stallplats

Ladda ner Format: pdf Storlek: 76.8 KB

Anställa med ekonomiskt stöd

Om du anställer personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning, en person som varit arbetslös en lång tid eller en nyanländ person kan du få ekonomiskt stöd ifrån Arbetsförmedlingen.

Läs mer

Att anställa med stöd

Om du vill anställa eller erbjuda praktik till en nyanländ finns också bra tips hos LRF som driver ett arbete för integration.

Läs mer hos LRF

Arbetsgivarorganisationer

Almega: För bland annat ridhusföretag, trav – och galoppföretag samt travbanor.

Gröna Arbetsgivare: För lantbrukare och hästuppfödare.

Arbetsgivaralliansen: För organisationer inom civilsamhället till exempel ideella organisationer samt idrotts- och kulturbranschen, till exempel förbund och distrikt.

Fremia:  Civilsamhället och ideell verksamhet, till exempel ridklubbar.

Kontaktperson
Elin LeeApple Arbetsmarknadsansvarig, HNS
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.