Forskning och studier kring arbetsmiljö och arbetsbesparande åtgärder

Här hittar du forskningsrapporter och andra studier kring arbetsmiljö och arbetsbesparande åtgärder.

Det har genomförts flera studier kring arbetsmiljön inom hästnäringen samt kring arbetsbesparande åtgärder. Här hittar du både forskningsprojekt och andra utvecklingsprojekt på området.

Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.