UPPDRAGET

HYN ska hjälpa hästbranschen i frågor rörande:

  • fastställande av yrkeskompetens, yrkesprov och yrkesstatus
  • kvalitetsutveckling i gymnasial och annan utbildning med hästinriktning
  • arbetsmarknads- och arbetsmiljöfrågor
  • kontakter med arbetsmarknads- och utbildningsmyndigheter
  • frågor om yrke, yrkesval eller kompetensutveckling

Organisationen är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter och hästnäringens organisationer.

Arbetsmarknadens parter

Arbetsgivarorganisationen Almega
Fackförbundet Kommunal

Övriga intressenter i hästnäringen

Biologiska Yrkeshögskolan i Skara (BYS)
Hästnäringens Riksanläggning Flyinge
Hästnäringens Riksanläggning Strömsholm
Hästnäringens Riksanläggning Wången
Hästsportens Folkhögskola
Naturbruksskolornas Förening
Skara Hästland
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.