Arbetsmiljö

Hästnäringen är en riskfylld bransch och därför är arbetsmiljöarbetet extra viktig. Arbetsmiljön innefattar allt runt arbetsplatsen, både fysiska faktorer som hästar, stall och maskiner, men också organisatoriska och sociala som arbetsbelastning, organisation, och ledarskap. Forskning visar också att satsa på god arbetsmiljö lönar sig ekonomiskt.

Arbetsmiljöverkets statistik visar att hästnäringen är en bransch med relativt många olycksfall och tillbud. Det är något vi givetvis vill ändra på. För att minska antalet olyckor och för att öka kunskapen i hästnäringen har Arbetsmiljöverket under de senaste åren fokuserat på hästnäringen och genomfört ett stort antal inspektioner inom projektet Hästnäringen.

Uppskattningsvis anmäls var 10:e olycka och förmodligen finns ett stort mörkertal som aldrig når statistiken. Mest drabbade är kvinnor mellan 18-24 år. I samhället i stort är det män som är mest drabbade av olyckor medan kvinnor har högre sjukfrånvaro än män. En viktig del av arbetsmiljöarbetet är att se till att arbetsmiljön är god för både män och kvinnor. Här finns verktyg för att arbeta för en jämställd arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverkets projektrapport från inspektionerna i hästnäringen

Arbetsmiljöverkets projektrapport Hästnäringen

Ladda ner Format: pdf Storlek: 576.1 KB

Jämställdhet och arbetsmiljö

Läs mer om att arbeta för en jämställd arbetsmiljö.

Minderårigas arbetsmiljö

När minderåriga finns i verksamheten gäller särskilda regler.

Läs mer om dessa här.

Arbetsanpassning och rehabilitering

Hur ska du som arbetsgivare gå tillväga när en medarbetare är sjuk. Här finner du info från Försäkringskassan.

Här hittar du en god vägledning i form av ett metodstöd från Umeå Universitet, Arbetsplatsdialog AD-A, att använda vid samtal kring ohälsa och sjukfrånvaro.

Utbildningar

För att stötta arbetsgivarna i hästnäringen i sitt arbetsmiljöarbete arrangeras arbetsmiljöutbildningar inom samarbetet Hästföretagarcentrum (HNS, LRF Häst, Ludvig & Co och Hästnäringens Riksanläggningar).

Läs mer om utbildningar i Hästföretagarcentrum.

Se webbinarium i arbetsmiljö.

Utbildningar i arbetsmiljö arrangeras också av arbetsmiljöorganisationen Prevent.

Material & Checklistor

Nedan kan du ladda ner en hästanpassad checklista som hjälper dig att gå igenom din verksamhet som Prevent har tagit fram. Den finns även som en digital checklista att fylla i direkt på webben:

Prevents digitala checklista

Du hittar också ett exempel på personal- och arbetsmiljöhandbok som arbetats fram av HNS med hjälp av material ifrån Arbetsmiljöverket, Kommunal och LRF m.fl. Boken är omfattande, tanken är att du som verksamhetsledare ska kunna ta det som känns relevant för dig. Exemplet bygger på en ridskola, men går att anpassa till annan hästverksamhet. Se boken som ett förslag på vad som kan finnas med i en personal- och arbetsmiljöhandbok, men anpassa sedan innehållet till din verksamhet.

Prevents checklista i pdf-format

Checklista arbetsmiljö hästnäringen från Prevent

Ladda ner Format: pdf Storlek: 430.8 KB

Personal- och arbetsmiljöhandbok för hästverksamheter

Personal- och arbetsmiljöhandbok

Ladda ner Format: docx Storlek: 1.1 MB

Läs mer

Mer information, material och checklistor finns hos Prevent

Prevent – arbete med hästar

Beställ boken Trygga Hästjobb.

Lär dig mer om arbetsbesparande åtgärder i hästverksamheter.

Arbetsmiljöverkets hemsida finns mycket nyttig information.

Schysst stall - hästnäringens arbete mot sexuella trakasserier

Schysst stall utbildar och informerar om sexuella trakasserier. Som arbetsgivare får du verktyg för att arbeta förebyggande. Som arbetstagare eller elev får du lära dig vilka krav du kan ställa och veta vart du kan vända dig om du blir utsatt. För lärare finns ett användbart utbildningsmaterial.

Läs mer och bli ett Schysst stall

Kontaktperson
Elin LeeApple Arbetsmarknadsansvarig, HNS
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.