Kvalitetsmärkt Hästgymnasium

Nu finns en frivillig certifiering för svenska hästgymnasium – Kvalitetsmärkt Hästgymnasium.
Foto: Svensk Travsport

HYN har under ett antal år arbetat med att ta fram en certifiering för hästgymnasier. I mars 2019 lanserades systemet och nu finns möjlighet för hästgymnasier att ansluta sig.

Parallellt med detta arbete har Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) och LRF Häst arbetat fram en certifiering för hästverksamheter kallat Kvalitetsmärkt Hästverksamhet. Systemen bygger på samma regelverk baserat på lagkrav kring företagande, hästhållning, arbetsmiljö samt klimat och miljö men för hästgymnasierna tillkommer också branschkrav kopplat till utbildning.

Revisionerna av de båda systemen kommer göras av det oberoende certifieringsföretaget SMAK Certifiering AB.

Certifierade skolor

Certifieringen av skolor pågår och sex skolor är certifierade. Ytterligare skolor är på gång.

Inriktning ridsport/körning/travsport:

Läs mer om Stiernhööksgymnasiet 

Inriktning ridsport:

Läs mer om Vreta Utbildningscentrum

Läs mer om Ridsportgymnasiet Strömsholm  

Läs mer om Kalmar Naturbruksgymnasiet Kalmar

Läs mer om Flyinge Hästsportgymnasium

Inriktning ridsport/islandshästsport

Läs mer om Axevalla Hästcentrum

Beskrivning

Kvalitetsmärkt Hästgymnasium är en märkning som gäller för hästgymnasier som erbjuder yrkesutgångarna Hästskötare med inriktning mot ridning/körning eller Hästskötare med inriktning mot trav, samt av Skolverket godkända riksrekryterande gymnasieutbildningar inom häst.

Syfte

Ett Kvalitetsmärkt Hästgymnasium ska vara ett föredöme och bedriva en verksamhet som ger eleverna en god förberedelse inför yrkeslivet. Undervisning sker i yrkesmässig miljö med väl anpassade hästar samt av legitimerade lärare som regelbundet fortbildas och håller sig à jour med utvecklingen i branschen.

För att eleverna ska tränas att arbeta professionellt krävs en viss tillgång på hästar samt praktisk tid i stallmiljö. Ett aktivt lokalt programråd är avgörande för skolans avstämning med branschen gällande yrkesmiljö, upplägg av gymnasiearbete och val av platser för arbetsplatsförlagt lärande (apl) etc.

Apl är en viktig del i utbildningen till hästskötare. Apl-verksamheten ska ske på seriösa arbetsplatser i en tät dialog mellan lärare, handledare och elev. Eleven ska på sin apl få mängdträna de färdigheter de lärt sig i skolan och valet av platser ska göras utifrån elevens förkunskaper.

Partnerskap

Ett Kvalitetsmärkt Hästgymnasium har valt att ingå i ett partnerskap med branschföreträdare i form av HYN samt övriga kvalitetsmärkta hästgymnasium. Partnerskapet regleras i ett avtal mellan skolan och HYN. Partnerskapet är ett ömsesidigt utbyte i syfte att utveckla såväl skolorna som branschen. I partnerskapet ingår bland annat nätverk med branschrepresentanter och andra skolor, stöd till arbetet i det lokala programrådet och kompetensutveckling för lärare.

Ansökan för skolor

För tillgång till regelverk, stödmaterial och allmänna villkor görs en ansökan hos SMAK Certifiering AB. www.smak.se.

Här hittar du mer information.

Sammanfattning regelverk

Sammanfattning regelverk kvalitetsmärkning

Ladda ner Format: pdf Storlek: 134.0 KB

Årsavgifter Kvalitetsmärkt Hästgymnasium

Årsavgifter Kvalitetssäkring Hästgymnasier 2024

Ladda ner Format: pdf Storlek: 218.3 KB

Kontaktpersoner
Maria Karlsson Kanslichef HYN
Elin LeeApple Arbetsmarknadsansvarig, HNS
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.