Styrelse

Styrelsen för HYN är sammansatt av arbetsmarknadens parter och medlemsorganisationerna.
Foto: Elisabet Olofsson
Styrelse
Annette Gärling Almega, ordförande
Anja Westberg Kommunal, vice ordförande
Gisela Löfstrand Svenska Ridsportförbundet
Maria Karlsson Svensk Travsport
Titti Jöngren Svenska Hästavelsförbundet (SH)
Mats Mellberg Ridskolornas Riksorganisation
Lena Erkers Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté (BRUNTE)
Kansli
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer