Styrelse

Styrelsen för HYN är sammansatt av arbetsmarknadens parter och medlemsorganisationerna.
Foto: Elisabet Olofsson
Styrelse
Annette Gärling Almega, ordförande
Anja Westberg Kommunal, vice ordförande
Gisela Löfstrand Svenska Ridsportförbundet
Tina Virkama Svensk Travsport
Titti Jöngren Svenska Hästavelsförbundet (SH)
Lena Erkers Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté (BRUNTE)
Lotta Hillbom Ridskolornas Riksorganisation, RRO
Kansli
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer