Styrelse

Styrelsen för HYN är sammansatt av arbetsmarknadens parter och medlemsorganisationerna.
Foto: Elisabet Olofsson
Styrelse
Catarina Johansson Almega, ordföranden
Tina Dahlström Kommunal
Gisela Löfstrand Svenska Ridsportförbundet
Johnny Staf Svensk Travsport
Titti Jöngren Svenska Hästavelsförbundet (SH)
Lena Erkers Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté (BRUNTE)
Anna Larsson Ridskolornas Riksorganisation, RRO
Kansli
Maria Karlsson Tf kanslichef HYN
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer