Styrelse

Styrelsen för HYN är sammansatt av arbetsmarknadens parter och medlemsorganisationerna.
Foto: Elisabet Olofsson
Styrelse
Catarina Johansson Almega, ordföranden
Gisela Löfstrand Svenska Ridsportförbundet
Ulf Hörnberg Svensk Travsport
Lena Erkers Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté (BRUNTE)
Davina McVey Gillion Ridskolornas Riksorganisation
Anna Ryberg Svenska Islandshästförbundet
Jörgen Gustavsson Kommunal
Kansli
Maria Karlsson Kanslichef HYN
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.