DET HÄR ÄR HYN

Hästnäringens Yrkesnämnd är en samarbetsorganisation som företräder arbetslivet inom svensk hästsektor.

Arbetsmarknadens parter och hästorganisationerna arbetar tillsammans för att bland annat driva kvalitetsutveckling, fastställa yrkeskompetens och förbättra arbetsmarknaden.

Aktuellt

Mitt Hästjobb

Vad är det som gör arbete med hästar så fantastiskt? Och hur utbildar man sig?
Unga som på olika sätt arbetar med hästar berättar om vägen till sitt hästjobb.

Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer