Arbetsbesparande åtgärder

Flera studier visar på att arbete i hästnäringen ofta är förknippat med arbetsintensivt arbete som både kan vara riskfyllt och slitsamt. Studier visar att företagens kärnvärden, kontakt med kunder, hästägare samt affärsutveckling, kunde ökas och ges bättre fokus med mer tidseffektiva arbetsrutiner och inhysningsförhållanden.

Inom Landsbygdsprogrammet har LRF Häst tillsammans med Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS drivit projektet Utvecklat hästföretagande för nya jobb.

Projektet innehöll bland annat ett antal arbetsmiljöträffar med rubriken Tjäna mer, slit mindre. Tankar om vår hästhållning och hur vi arbetar i stallarna. Syftet var att ge information om hur man sparar tid och pengar, minskar belastning på kroppen samt uppfyller de krav som myndigheter ställer på branschen.

Inom utbildningen Ledarpraktikan Häst som genomfördes inom ESF-projektet Kompetens i samverkan har deltagarna fått genomföra en sk Slöserijakt där man letar spill i sin verksamhet. Metoden är inspirerad av Lean och handlar om att göra det som är värdeskapande för kunden, att det ska vara lätt att göra rätt och att uppmana medarbetarna att uppmärksamma ”fel” för att på så vis hela tiden kunna arbeta med att förbättra verksamheten. Steg ett handlar dock om att lyfta fram det som fungerar bra och att alla i teamet vet vad som är rätt för oss.

Under projektperioden har ett särskilt material utformat för hästverksamheter tagits fram. Materialet ger en hjälp till att leta spill i sin egen verksamhet och kan användas direkt för att göra en Slöserijakt. Särskilda Lean-konsulter kan hjälpa till ytterligare i arbetet.

Slöserijakten
Slöserijakten arbetsmaterial

Slöserijakt arbetsmaterial

Kontaktperson
Elin LeeApple Arbetsmarknadsansvarig, HNS
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.