Arbetsbesparande åtgärder

Flera studier visar på att arbete i hästnäringen ofta är förknippat med arbetsintensivt arbete som både kan vara riskfyllt och slitsamt. Studier visar att företagens kärnvärden, kontakt med kunder, hästägare samt affärsutveckling, kunde ökas och ges bättre fokus med mer tidseffektiva arbetsrutiner och inhysningsförhållanden.

Inom Landsbygdsprogrammet har LRF Häst tillsammans med Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS drivit projektet Utvecklat hästföretagande för nya jobb.

Projektet innehöll bland annat ett antal arbetsmiljöträffar med rubriken Tjäna mer, slit mindre. Tankar om vår hästhållning och hur vi arbetar i stallarna. Syftet var att ge information om hur man sparar tid och pengar, minskar belastning på kroppen samt uppfyller de krav som myndigheter ställer på branschen.

Kontaktperson
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer