Strategidokument

Här samlas strategidokument som beskriver HYN:s verksamhet och mål.

Sidan är under utveckling.

Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer