Uppdrag

Här beskriver vi HYN:s vision och uppdrag samt den gemensamma målbild och värdegrund som tagits fram av Hästnäringens Representationsråd, HRR.

VISION
Attraktiva och trygga hästjobb med goda arbetsvillkor i professionella och hållbara verksamheter.

UPPDRAG
– Verka för hästnäringens strategiska kompetensförsörjning.
– Stimulera attraktionskraften i hästnäringen och verka för goda arbetsvillkor samt en god och säker arbetsmiljö.
– Främja kompetensutveckling och påverka kvalitetsutvecklingen i utbildningar med hästinriktning.
– Bistå nämndens medlemsorganisationer i arbetet med att fastställa yrkeskrav, yrkesprov och diplomering.
– Vara kontaktorgan för arbetsmarknads- och utbildningsmyndigheter samt samverka med övriga aktörer inom HYN:s arbetsområde.

Målbild och värdegrund

Målbild
Hästnäringen består av hållbara företag och organisationer som skapar en trygg och attraktiv arbetsmarknad.

Värdegrund
Trygg arbetsmarknad: Anställda och praktikanter i företag och organisationer inom hästnäringen erbjuds avtalsenliga villkor samt en trygg arbetsmiljö där diskriminering och trakasserier inte accepteras.

Arbetet präglas av kunnigt ledarskap, delaktighet samt möjlighet att påverka sin arbetssituation.

Seriöst företagande: Hästnäringens företag och organisationer följer gällande lagstiftning samt allmänna normer för företagande och arbetsmarknad.

Hästnäringens Representationsråd (HRR) enades i september 2014 om denna målbild och värdegrund.

Kontaktperson
Maria Karlsson Kanslichef HYN
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.