Utgödsling

Utgödsling kan sträcka sig från det traditionella  – skottkärra och grep till system som sköts med mekanik eller maskiner. Att mocka är något vi gör varje dag och som sliter på våra kroppar, för att det ofta blir ensidigt och tungt. Den enkla och kortsiktigt billigaste åtgärden är att se till att man har en anpassad grep, en bra tvåhjulig skottkärra och ett strömedel som fungerar. Men se över större investeringar, över tid kan det vara billigare och framförallt underlätta arbetet.

Läs mer om hur du kan skapa en hållbara utgödsling. 

 

 

Val av strö är viktigt

Utfodring

Utfodring är ett stort moment.

Läs mer om utfodring. 

Vattenhantering

Skyddskläder

Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.