Om HYN

Arbetsvillkor i hästnäringen

HYN arbetar för goda arbetsvillkor och en trygg och säker arbetsmiljö i hästnäringen. Som grund för vårt arbete ligger det avtal som tecknats mellan arbetsgivarorganisationen Almega och fackförbundet Kommunal.

Antalet kollektivavtal i hästnäringen är tyvärr fortfarande relativt få, sett till många andra branscher. I dagsläget har Kommunal cirka 600 avtal, i det innefattas både kollektivavtal där arbetsgivaren är med i en arbetsgivarorganisation och så kallade hängavtal där arbetsplatsen bara har avtal med Kommunal, utan att vara medlem i till exempel Almega*. Innehållet är detsamma och har arbetsplatsen tecknat kollektivavtal eller hängavtal är man skyldig att följa det. Skillnaden är att om verksamheten inte är med i en arbetsgivarorganisation får den heller inte hjälp om det till exempel skulle bli en tvist eller om arbetsgivaren har frågor.

Vi ser också att väldigt få arbetstagare är med i facket. Som medlem i ett fack får man stöttning och har någon att vända sig till om man upplever att det inte går rätt till på arbetsplatsen. Om arbetsplatsen inte följer kollektivavtalet måste man som anställd meddela detta till facket. Utan vetskap kan vare sig facket eller arbetsgivarorganisationen göra något.

I Sverige finns vare sig lagkrav på lägsta lön eller att arbetsgivaren måste teckna försäkringar och avsätta medel till pension.
Att betala en väldigt låg lön, om man inte har kollektivavtal, är därför inget lagbrott. Att betala svart eller att ge fri stallplats eller boende utan att detta redovisas är dock det. Har arbetsplatsen däremot tecknat kollektivavtal har man också förbundit sig att betala en lägstalön beroende på medarbetarnas erfarenhet. För en hästskötare med tre års vana är den drygt 24 000 kr. Här finns också beskrivet vad som gäller för övertid och obekväm arbetstid.

Våra råd
Vårt råd till arbetstagare är att gå med  i facket och ta hjälp om du upplever att det inte är bra på din arbetsplats. Gynna inte oseriösa aktörer genom att acceptera dåliga villkor, även om det lockas med möjligheten att ta hand om fina hästar eller få egen träning.  Arbetsgivare uppmanar vi att gå med i en arbetsgivarorganisation för att även där få stöttning i olika typer av personal- och arbetsmiljöärenden. Se till att det finns försäkringar och avsättning till framtida pension.

Vi arbetar för vår vision ”attraktiva och trygga hästjobb med goda arbetsvillkor i professionella och hållbara verksamheter”.

* Det finns också andra arbetsgivarorganisationer i första hand Gröna Arbetsgivare, Fremia och Arbetsgivaralliansen.

Mer från Hästnäringens Yrkesnämnd
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.