Om HYN

Forskning inom arbetsmiljö

Just nu pågår det ett forskningsprojekt kring arbetsmiljö inom hästnäringen. Projektet som bedrivs av Högskolan Dalarna, Rise och Hushållningssällskapet Sjuhärad undersöker upplevelsen av arbetet samt arbetsmiljön inom ridskolor och travstall.

Projektet är finansierat av Stiftelsen Hästforskning.

Läs mer om forskningsprojektet

Broschyr Arbetsmiljö forskningsprojekt

Mer från Hästnäringens Yrkesnämnd
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.