Om HYN

Vreta Utbildningscentrum – en skola med stort fokus på kvalitet

Vreta Utbildningscentrum är det andra gymnasiet att få certifieringen Kvalitetsmärkt Hästgymnasium. I en intervju med Karin Hedell, hästlärare på skolan får veta lite mer om skolan som lägger stor vikt vid kvalitetsarbete.
VRETA KLOSTER 20190918 Vreta utbildningscentrum. Foto Jeppe Gustafsson

Hur många elever har ni på häst och inom varje inriktning? Hur ser det ut med nya ettor?
– Vi har totalt 98 hästelever varav 28 hästelever i årskurs 1. Vi är nöjda med antalet ettor i år. De är lite fler än antalet treor som gick ut. Totalt har vi ca 400 gymnasieelever fördelat på inriktningarna: Häst, skog, jordbruk (inkl maskin, djur och entreprenad) och transportinriktningen.

Varför är det viktigt för er att vara kvalitetsmärkta?
– Vi vill visa att vi är granskade och håller en hög kvalitet och vi tycker att kvalitet är viktigt vid utbildning.

Vad är ni mest stolta med i er utbildning?
– På vår skola finns hästar som stadigt bär upp den som ska lära sig galoppera eller hoppa för första gången, men det finns också hästar som tävlat svår klass i hoppning eller dressyr och kan vara läromästare åt de elever som vill utvecklas. Hästarna har modern och väl anpassad utrustning och har både dressyr- och hoppsadel så vi kan jobba med sits och inverkan. Skolan har välutbildad personal med yrkesexamen på högsta nivå och pedagogisk utbildning för såväl gymnasiet som vuxenutbildning. De flesta har tidigare jobbat i hästbranschen, drivit eget företag, tävlat/tränat hästar/ryttare, bedrivit avel mm, så kunskapen är bred och verklighetsförankrad. De flesta är också fortsatt aktiva i sporten som utövare, domare, tränare mm. I slutet av utbildningen kan man avlägga yrkesprov för Hästskötare på skolans anläggning och på skolans hästar.

Kan du beskriva er anläggning och hur ni jobbar?
-Skolstallen är uppdelade i flera avdelningar för att möjliggöra undervisning och arbete i smågrupper. Det finns vanliga boxstall, lösdrifter med foderautomater och uteboxar, främst för hästar i karantän. Teoriundervisningen sker i salar med fantastisk utsikt över ridbanorna och ofta går vi ut i stallet och använder hästarna i undervisningen.

Har ni något spännande som ni vill dela med er av?
-Tre gånger per läsår kommer Lotta Björe och har hoppträning för våra NIU elever. Hon har också några grupper med övriga elever. Vi siktar också på att delta i Ung SWB cup varje år. Det är en bra koppling mellan sport och avel.

Mer från Hästnäringens Yrkesnämnd
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.