Nyhet

Undersökning kring kompetensbehov i näringen

Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN) och Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) har tillsammans genomfört en webbenkät kring kompetensbehov hos landets hästverksamheter. Resultaten visar att en stor andel hästverksamheter har behov av mer personal.

Motsvarande enkät genomfördes 2020 och resultaten är genomgående likartade, kompetensbehovet är stort i landets hästverksamheter. Precis som vid förra enkäten uppger drygt 40 % ett behov av mer personal. Av dessa är det dock bara knappt 28 % som säger sig ha resurser att anställa.

Om undersökningen
Enkäten, som gått ut till cirka 2000 verksamheter, har besvarats av 279 respondenter, jämfört med 351 vid förra tillfället. Tydligt vid båda undersökningstillfällena är att många verksamheter har flera verksamhetsområden. I den senaste enkäten är uppfödning det område som flest angivit att de har, följt av ridskola, tävlingsverksamhet inom ridsport, träning av ekipage samt travtränare.

Enkäten till arbetsgivare kommer under första halvåret 2023 att följas upp med en webbenkät till elever vid hästutbildningar samt till arbetstagare i näringen. Undersökningarna ligger som grund bland annat i dialoger med olika utbildningsmyndigheter, men också för att beskriva näringen för bland annat beslutsfattare. Att få många svar är därför av stor vikt.

Undersökning kring kompetensbehov

Undersökning kring kompetensbehov

Mer från Hästnäringens Yrkesnämnd
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.