Nyhet

Rapport från årsmötet

HYN hade den 25 april årsmöte på Hufvudsta Ridskola i Solna. Sju av medlemsorganisationerna fanns representerade vid mötet.
Foto: Jessica Ortiz Bergström

HYN:s styrelse består dels av fyra fasta platser som innehas av Almega och Kommunal, Svenska Ridsportförbundet och Svensk Travsport. Ytterligare tre platser innehas av övriga medlemsorganisationer där ledamöterna väljs på två år i taget.

Vid årets årsmöte var det två val då mandatet gick ut för Anna Ryberg, SIF och Lena Erkers, Brunte. Styrelsen tackade båda för ett gott arbete. Lena är den person som varit med i styrelsen längst av alla och har genom åren varit med och utvecklat arbetet på ett förtjänstfullt sätt. Två nya styrelseledamöter valdes in av mötet, Lars Dahlgren, TR och Irene Gidmark, Brunte.

Efter årsmötet gjordes en kort presentation och sammanfattning av de undersökningar i hästnäringen som gjorts av HYN och HNS i samverkan. Därefter visades vi runt på Hufvudsta Ridskola av Davina McVey Gillion. Ridskolan är en Kvalitetsmärkt Hästverksamhet och har imponerande 650 uppsittningar i veckan!

Mer från Hästnäringens Yrkesnämnd
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.