Nyhet

Träff för Kvalitetsmärkta hästgymnasier

Under två dagar har ett gott gäng lärare från de kvalitetsmärkta hästgymnasierna träffats för att nätverka och byta erfarenheter.

Dagarna bjöd på intressanta samtal kring bland annat apl, nya ämnesplaner och diskussioner kring resultatet från den elevenkät som genomförts under våren.

Maria Pettersson, HNS höll en dragning kring hästnäringens Social License to Operate med fokus på hästvälfärd. Maria berättade om områden vi ska vara stolta över men även utmaningar vi kan komma att möta framöver. Det är ett viktigt arbete om samhällets förtroende som vi behöver prata om i våra olika verksamheter.

Vi hann också med ett studiebesök på Vreta Utbildningscentrum. Vi fick se en välskött skola med fina lokaler, stallar i uppvisningsskick och engagerade lärare.

Följande skolor är certifierade:
Mer från Hästnäringens Yrkesnämnd
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.