Nyhet

Digitalt verktyg för arbetsplatsförlagt lärande (apl)

Som en del av partnerskapet för skolor som är Kvalitetsmärkt Hästgymnasium ingår ett digitalt verktyg för apl. Verktyget fungerar i webbläsare och finns att ladda ner som en app.

– Vi ser att det digitala verktyget blir ett stort mervärde för anslutna skolor. Tanken är att det ska underlätta arbetet med apl för skolorna och arbetsplatserna, men också höja kvalitén i det arbetsplatsförlagda lärandet, vilket på sikt gynnar hela näringen, säger Sara Westholm, kanslichef på Hästnäringens Yrkesnämnd, ansvarig organisation för partnerskapet inom Kvalitetsmärkt Hästverksamhet.

Till utvecklingen av verktyget samt stöd kring standardisering och kvalitet har experthjälp anlitats genom Bengt Weidow, tidigare undervisningsråd på Skolverket. Verktyget samlar moment från djurkurserna som eleven kan genomföra under sin apl-period. Dessa moment är framtagna och beskrivna i verktyget baserat på kursens centrala innehåll utifrån Skolverkets ramar.

Under våren har verktyget testats av Stiernhööksgymnasiet, en av pilotskolorna i projektet Kvalitetsmärkt Hästgymnasium.

– Verktyget gör det tydligt vilka moment eleven ska utföra under apl-perioden, från vilken kurs de kommer och vad och på vilket sätt de ska bedömas. Eftersom eleverna också skattar sin egen insats tror jag att det leder till att eleverna blir mer involverade och tar ett större ansvar för sitt eget lärande, säger Katarina Lissollas, inriktningsledare på häst, trav- & hästlärare på Stiernhööksgymnasiet.

För tillfället testas verktyget, då ingen skola ännu blivit kvalitetsmärkt. Ett antal skolor har dock ansök om kvalitetsmärkningen och väntar på revision efter sommaren. Förhoppningen är att dessa är med i partnerskapet till hösten och då kan använda apl-verktyget som kommer finnas här på HYN:s hemsida.

Apl-verktyget finns tillgänglig som en app.

För mer info om Kvalitetsmärkt Hästgymnasium och ansökningsprocessen:
http://www.smak.se/certifieringar/certifiering-for-kvalitetsmarkt-hastverksamhet-och-kvalitetsmarkt-hastgymnasium/

Om verktyget

Elev, handledare och lärare har egna profilsidor i verktyget. Moment från samtliga djurkurser är inkluderade och läraren väljer ut vilka moment eleven ska genomföra under sin apl-period. När eleven sedan genomfört momenten skattar den sin egen insats utifrån ett antal kriterier och skickar sedan detta vidare till handledaren på arbetsplatsen som godkänner elevens skattning, eller ändrar utifrån sin egen bedömning.

I verktyget finns också möjlighet för anslutna skolor att se övriga skolors apl-platser samt se antal elever under aktuell period och plats. Mallar för riskbedömning inför apl samt introduktion vid elevens första dag finns också i verktyget.

Verktyget har utvecklats av Avantime, ansvarig i arbetet för HYN har varit Ellinor Fuchs. Andra branscher som är anslutna är motorbranschen, elbranschen samt bageribranschen.

Kontaktperson
Sara Westholm Arbetsmarknadsansvarig Hästnäringens Nationella Stiftelse
Mer från Hästnäringens Yrkesnämnd
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.