Nyhet

HYN:s årsmöte

HYN:s medlemsorganisationer inbjuds härmed att delta på HYN:s årsmöte den 16 juni. På grund av rådande omständigheter sker mötet digitalt och tidigare planerade externa programpunkter utöver årsmöteshandlingarna kommer att presenteras vid ett senare tillfälle.
Välkommen på årsmöte!
Mer från Hästnäringens Yrkesnämnd
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.