Nyhet

Branschdag med tema arbetsmiljö och HYN:s årsmöte

OBS! På grund av rådande situation kommer HYN:s årsmöte att flyttas fram till den 16 juni. Om situationen förändras kan detta komma att ändras ytterligare. Branschdag med tema arbetsmiljö kommer att genomföras i digital form.
Välkommen på årsmöte!

På programmet står:
– Hästnäringens framtida kompetensförsörjning – presentation av resultaten av ESF-projektet Kompetens i samverkan
– Presentation av resultaten från det forskningsprojekt inom arbetsmiljö som drivs av Högskolan Dalarna, Rise och Hushållningssällskapet Sjuhärad.
– Arbetsmiljöprojekt på riksanläggningarna

Anmäl dig här!

Mer från Hästnäringens Yrkesnämnd
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer