Vilket hästjobb vill du ha?

Det finns en lång rad yrken och möjligheter till karriär i hästnäringen - låt dig inspireras!

Läs om vilka utbildningsvägar som finns för olika yrken med anknytning till häst.

Möjliga yrken

Hippolog är Sveriges enda universitetsutbildning till häst. Hippologutbildningen är en treårig kandidatutbildning med inriktningarna ridhäst, travhäst och islandshäst som genomförs på Hästnäringens tre riksanläggningar: Flyinge, Strömsholm och Wången.

Hippologutbildningen SLU

Ridlärare har kompetens att arbeta med den breda verksamheten som erbjuds på ridskolor. I arbetsuppgifterna ingår bland annat hästhållning, ryttar- och hästutbildning/träning och ekipageutveckling.

Svenska Ridsportförbundet diplomerar ridlärare. För att tituleras Diplomerad Svensk Ridlärare ska godkänt yrkesprov och viss praktik genomföras.

Hästen som yrke

Yrkeshögskolan ridlärare

Utbildningsgången är särskilt anpassad för aktiva Islandshästföretagare och utövare.

Svenska Islandshästförbundet

Det finns en rad olika möjligheter att vara verksam som egenföretagare inom hästnäringen. Flera av de hästjobb som beskrivs här kan utföras i egen näringsverksamhet.

Andra möjliga verksamheter för egenföretagande i hästnäringen:

  • Inackordering av hästar
  • Utbildning och förmedling av hästar
  • Foderproduktion
  • Tillverkare av häststallar, boxar
  • Företag för försäljning av hästartiklar och ridkläder
  • Turism/turridningsarrangör
  • Uppfödare
  • Hingsthållare/seminstation
  • Alternativbehandlare (kiropraktor,massörer)

Stallchef är en inrikting på Hippologprogrammet, Sveriges enda universitetsutbildning på häst.

Hippologutbildningen SLU

Hästskötare arbetar i olika stall i travstall, galoppstall, ridskolor, handels- och utbildningsstall, i avel- och uppfödningsverksamhet eller på djursjukhus. Det är ett omväxlande och praktiskt yrke där fokus ligger på att sköta om de hästar som finns i verksamheten, dvs. utfodring, skötsel av anläggning, stall och hästar mm.

Utbildningen sker på gymnasie- eller folkhögskolenivå.

Gymnasiet

Naturbruk.se

Flyinge – gymnasium

Strömsholm – gymnasium

Wången – gymnasium

Folkhögskolan

Beridare ska kunna utbilda hästar enligt ett vedertaget utbildningssystem, utifrån individens utvecklingspotential, exteriör, talang och utbildningsståndpunkt. Beridaren använder sina kunskaper till att träna och utveckla hästar med målsättningar mot tävling och försäljning. Utbildningen ger också mycket starka kunskaper om att sköta, stalla upp, samt träna hästar på ett etiskt och djurskyddsmässigt sätt med hänsyn till säker hästhantering.

Beridarprogrammet Flyinge

Som unghästutbildare ligger fokus på hästar i åldern 2,5 – 6 år. Utbildningen ger kunskap att skapa ett tydligt system för unghästutbildning med syfte att ta fram såväl framstående sporthästar som skolhästar av god kvalitet. Tyngdpunkten ligger på praktisk hästutbildning men den ger också de teoretiska kunskaper som yrket kräver.

Unghästutbildarprogrammet Flyinge

Professionell travtränare är något för dig som vill satsa på en professionell tränarrörelse inom travsporten. För att bli behörig till Proffstränarkursen (A-Tränarkurs) måste du först ha genomfört Tränarkurs steg 1 eller Hippologprogrammet med travinriktning.

Proffstränarkurs

Hippologutbildningen Travhäst

Tränarkurs steg 1

Proffstränare är till för dig som vill satsa på en professionell tränarrörelse inom galoppsporten.

Proffstränare galopp

Svenska Ridsportförbundet genomför en kvalitativ tränarutbildning inom begreppet tränare-coach-ledare. Den innefattar hästkunskap, ledarskap och pedagogik såväl som praktisk utbildning inom din aktiva gren.

Utbilda dig till tränare SvRF

Svenska Islandshästförbundet utbildar till Tränare 1. Det är ett yrkesprov där du som anmäler dig förväntas ha erforderlig kunskap i utbildning och träning av islandshästar. Momenten som ingår i examinationen ska säkerställa att du har god kompetens att utbilda hästar på ett yrkesmässigt sätt.

Tränare 1 SIF

För att arbeta som jockey inom galoppsporten krävs en ryttarlicens, vilken kan fås genom att gå Svensk Galopps Ryttarlicenskurs. Kurserna hålls på Bro Park och på Jägersro Galopp.

Ryttarkurser Svensk Galopp

Vill du ha hästen som din dagliga medarbetare? Det finns jobb inom skogs- eller jordbruk, turism, parkskötsel, skötsel av naturskyddsområden och mycket annat. Utbildningen till brukshästkusk är på yrkeshögskolenivå och bedrivs på distans från riksanläggningen Wången.

Kuskutbildning Wången

Hovslagare är ett praktiskt hantverksyrke där hästens funktion och välfärd står i fokus. Yrkestiteln hovslagare är inte skyddad och det finns flera sätt att utbilda sig; yrkeshögskola, vuxenutbildning, praktiskt gymnasium och lärlingsutbildning.

Som hovslagare är det vanligaste att du har egen firma men du kan även få en anställning på t.ex. en hästklinik.

Hovslagare Flyinge

Hovslagare Strömsholm

Hovslagare Wången

Hovslagare BYS Skara

Vill du förebygga och behandla sjukdomar hos djur? Veterinärprogrammet är för dig som är intresserad av djur, medicin, naturvetenskap och människor och som vill studera frågor som rör djurhälsa, djur- och smittskydd samt säkra livsmedel.

Är du extra intresserad av hästar finns möjlighet att bygga på en specialistutbildning inom just häst eller börja arbeta med t.ex. praktisk hästsjukvård.

Veterinärprogrammet SLU

Hästtandläkare
SLU:s Fortbildning i hästens munhåla, som är öppen för legitimerade veterinärer med hästpraktik och legitimerade tandläkare som arbetar på hästkliniker under veterinärt ansvar.

Fortbildning hästodontologi

Är du intresserad av lantbruk och ett arbete med fokus på lantbruksdjuren och hållbar produktion? Som husdjursagronom får du gedigna kunskaper om lantbrukets djur, där även häst ingår. Under utbildningen ingår allt från fysiologi, skötsel, hälsa och beteende till utfodring och avel.

Husdjursagronomprogrammet SLU

Har du en masterutbildning och vill utforska hästområdet djupare? Då kanske en karriär inom forskning är något för dig. På flera universitet och högskolor forskas det inom häst, både inom det naturvetenskapliga området och inom det samhällsvetenskapliga området.

Första steget är att gå vidare mot en licenciat- eller doktorsavhandling.

Forskarutbildning vid SLU

Hästforskning vid SLU

Att arbeta som foderrådgivare på häst innebär bland annat att räkna foderstater baserat på hästens individuella behov, välfärd och fysiologiska förutsättningar. För att kunna göra det krävs en gedigen kunskap om hästens fysiologi och matsmältningsapparat. Det kan till exempel vara något för Hippologer eller Husdjursagronomer.

Hippologutbildningen SLU

Husdjursagronomutbildningen SLU

Som yrkeslärare på naturbruksgymnasium kan du undervisa på hästinriktningen för hästskötare mm. Om du vill studera till yrkeslärare måste du, tillsammans med grundläggande behörighet för högskolestudier, ha relevanta yrkeskunskaper inom de ämnen du vill undervisa i. Därför är det viktigt att du kan styrka att du har gedigna yrkeskunskaper, både praktiska och teoretiska, utifrån kraven som ställs på särskild behörighet. Lämpliga utbildningar som grund för detta kan vara hippolog, agronom, veterinär eller lantmästare.

Yrkeslärarutbildningen

De som arbetar som djurskyddsinspektörer är ofta agronomer, lantmästare inriktade på husdjur, veterinärer eller miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Andra lämpliga utbildningar är biologutbildningen eller etologi- och djurskyddsprogrammet på SLU.

Läs mer hos Djurskyddsinspektörernas Riksförening

Sadelmakare är ett yrke som bygger på hantverksmässig kunnighet i att arbetar med läder och skinn. Det handlar om att tillverka produkter och/eller tillpassa för olika typer av hästar och användningsområden.

Sadelmakeriskolan Tärnsjö

Vill du arbeta för utveckling av olika delar i hästnäringen, för och med de aktiva eller på annat sätt med koppling till hästbranschen men inte praktiskt med hästar? Sök dig till ett jobb som tjänsteman på någon av hästnäringens organisationer, t.ex. Svensk Travsport, Svensk Galopp, Svenska Ridsportförbundet, Svenska Islandshästförbundet m.fl.

Det finns ingen specifik utbildning men med hästintresse, generell kunskap och en allmän utbildning eller erfarenhet kan du komma långt. Till exempel Hippologutbildningen eller Husdjursagronomprogrammet kan vara en god grund.

Hippologutbildningen SLU

Husdjursagronomprogrammet SLU

Jobba Grönt

Inspireras till en karriär i de gröna näringarna

Hur vill du utbilda dig?

Mer om olika utbildningsformer

Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.