Hur vill du utbilda dig?

Det finns en rad olika utbildningsformer på olika nivåer där du kan utbilda dig med koppling till häst.

Här har vi samlat de vanligaste utbildningsformerna, förutom dessa erbjuds till exempel fristående kurser på olika sätt.

Olika utbildningsformer

På gymnasiet kan du till exempel välja att läsa ett naturbruksgymnasium med hästinriktning, men det finns även andra gymnasieprogram där du har möjlighet att lägga till häst på schemat på olika sätt.

Naturbruk.se samlar information om Naturbruksprogrammets olika Hästutbildningar och har bl.a. en Sverigekarta med länkar till naturbruksgymnasierna med utbildning Häst.

Naturbruk.se

Hästnäringens riksanläggningar har gymnasium med olika inriktningar:

Gymnasium Flyinge

Gymnasium Strömsholm

Gymnasium Wången

Hästsportens Folkhögskola är en ideell förening som bildades 1987 av Svensk Travsport, Svenska Ridsportförbundet och Svensk Galopp.

Folkhögskolans allmänna syfte är att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang i samhällsutvecklingen. Skolans verksamhet syftar till att inom folkbildningens ramar genomföra utbildningar.

Det särskilda syftet med Hästsportens Folkhögskolas profil är att öka det allmänna hästkunnandet inom rid-, trav- och galoppsporterna. Från skolan erbjuds bl.a. utbildning till proffstränare inom trav- och galoppsport, jockey och tilläggsutbildning inom hästunderstödda insatser (HUI).

Hästsportens Folkhögskola

Yrkeshögskoleutbildningar finns inom många olika branscher och över hela landet. Yrkeshögskolan är eftergymnasial och genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik på de flesta utbildningarna. Praktiken kallas Lärande i Arbete, LIA, och är förlagd ute på en arbetsplats.

Inom YH finns t.ex. utbildningar till hovslagare, beridare, unghästutbildare och kusk.

Yrkeshögskolan Lantbruk

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är de gröna näringarnas lärosäte. På högskolan sker forskning och utbildning om mat, rent vatten, material och energi, men också om sällskapsdjur, hälsa och hållbara städer.

På SLU finns till exempel utbildningar till hippolog, husdjursagronom, djursjukskötare och veterinär.

SLU.se

Hästföretagarcentrum är ett samarbete mellan LRF Häst, Hästnäringens Nationella Stiftelse, Ludvig & Co och Hästnäringens Riksanläggningar. Samarbetet syftar till att utveckla hästföretagandet i landet genom att erbjuda kunskap, utbildningar och rådgivning till blivande och redan aktiva hästföretagare. Vår vision är fler och mer hållbara, lönsamma och kunskapsbaserade hästföretag i hela landet.

Besök hästföretagarcentrum.se

Utbildningsanläggningar i Norden

På Starum, ca två timmar norr om Oslo, finns Norsk Hestesenter. På anläggningen erbjuds en rad olika utbildningar, t.ex. till ridlärare, hovslagare och travtränare, men även kortare kurser inom hovvård och sadelmakeri.

Norsk Hestesenter

Hippolis is The National Equine Competence Association of Finland. Hippolis will serve both professionals and consumers wanting to increase their knowledge or professionalism at any area of competence.

As a competence center it will also co-ordinate and make available research results, education, corporate advisory needs, such as start ups and product devalopment in order to create favourable conditions for equine industry.

Hippolis

Högskolan vid Holar på Island har en lång historisk och kulturell betydelse. Avdelningen för Hippologiska studier erbjuder professionell utbildning inom hästavel, hästträning, ridning, ridning och ridning. Avdelningen arbetar även med utveckling och innovation inom hästvetenskap, genom forskningsverksamhet.

Departement of Equine Studies – Holar

Vilket hästjobb vill du ha?

Det finns en rad olika karriärmöjligheter i hästnäringen - låt dig inspireras

Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.