Nyhet

Utbilda dig i vår?

Hästsportens folkhögskola tillsammans med HNS erbjuder även i vår digitala Arbetsmiljöutbildningar i Arbetsmiljö och Arbetsrätt. Vill du få en enklare inblick så erbjuds även kortare Introduktionskurser vid flera tillfällen.

Introduktionskurser i Arbetsmiljö och enklare Arbetsrätt

14 februari, 9.00-11.30   Anmälan senast 10 februari
2 mars, 12.30-15.00       Anmälan senast 30 februari
21 mars, 18.00-20.30     Anmälan senast 16 mars
27 april, 9.00-11.30        Anmälan senast 23 april

Arbetsmiljöutbildning grundkurs

15-16 samt 30 mars, förmiddag
Anmälan senast 5 mars

Fördjupningskurs i Arbetsmiljö

20 april, förmiddag
Anmälan senast 13 april

Grundkurs i Arbetsrätt

22-23 mars, förmiddag
Anmälan senast 12 mars

Läs mer och anmäl dig här.

Mer från Hästnäringens Yrkesnämnd
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.