Utgödsling (sidan är under uppbyggnad)

Oavsett om hästen står på box eller om den går på lösdrift behöver den få en ren bädd. Traditionellt tänker man på grep och skottkärra när det kommer till utgödsling, men här finns mycket arbetsbesparing att göra genom mekanisering och smarta lösningar.

Grepar

Om man mockar för hand används ofta en grep av något slag. Beroende på vilket strömedel som används passar olika grepar bättre eller sämre. Viktigt är att grepen passar dig, så att du får rätt ställning när du jobbar. Tänk på att träna på att mocka från båda håll.

Automatisk utgödsling

Att slippa köra ut gödseln på en dynghög kan underlätta arbetet mycket. Antingen finns luckor i respektive box eller så kan man tömma kärran på ett band inne i stallet. Dyngan går sedan på bandet ut till en container. Se till att den automatiska utgödslingen är anpassad till hästgödsel som är torr, kanske med halm eller hö i. Vanliga misstag är att det fastnar på bandet, att bandet går för grunt. Se också till att införskaffa en spridare när gödseln ska av bandet och ner i containern. Vanliga fel är att det bildas en topp av dynga som måste puttas ner för hand, vilket i sig skapar ett nytt arbetsmoment.

Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.