Utfodring

Hästen ska äta flera gånger om dagen och därför är det ett återkommande arbetsmoment. Vid planering av utfodring och utfodringssystem finns flera aspekter att ta hänsyn till.
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.