30 okt

Välkomna på HYN-konferensen

Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN, arrangerar en konferens på Solvalla för HYN:s medlemsorganisationer, hästlärare och ledamöter i lokala programråd på naturbruksprogrammets hästinriktning samt hästföretag och föreningar.

Dagen efter arrangeras SLU:s Hippocampusdagar på Ultuna. Möjlighet finns för samordnad transport till SLU.

Anmälan till dag 1, HYN-konferensen görs till sara.westholm@hyn.se senast fredagen den 28 september. Ange antal deltagare, ev. specialkost, om ni önskar stanna på middagen samt önskan om samordnad transport till Ultuna den 31 oktober.

Anmälan till dag 2: Hippocampusdagen för HYN:s konferensdeltagare Deltagare i HYN-konferensen och lärare från naturbruksgymnasier betalar 800 kronor per person för anmälan före den 13 september. Därefter 1 100 kr. Alla priser är exklusive moms.

Anmälan är bindande och görs via länken: http://reg.akademikonferens.se/hippocampus2018/Naturbruk

Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.