Kompetensbaserad rekrytering

Kompetensbaserad rekrytering handlar om att ha en plan med sin rekrytering, utgå från sin behovsanalys som resulterat i ett antal kompetenskriterier.

En viktig del i rekryteringen är ha ett jämställdhetsfokus. Vissa yrken eller roller är traditionellt könsbundna, vilket gör det svårt för det andra könet att bedömas på likvärdigt sätt. Hästnäringen har generellt sett en överrepresentation av kvinnor, men i vissa delar av näringen och på vissa positioner och yrkesroller är män överrepresenterade. Här nedan finns länkar till hur du arbetar med jämställdhet vid rekrytering.

Hästnäringens Nationella Stiftelse har, med hjälp av medel från Landsbygdsprogrammet, genomfört informationsträffar kring kompetensbaserad rekrytering. Här får du ta del av materialet från träffen som genomfördes av företaget Home of Recruitement.

Vad är kompetensbaserad rekrytering?

Presentation Kompetensbaserad rekrytering

Kompetensramverk
Intervjumall

Intervjumall

Referenstagningsmall

Referenstagningsmall

Kontaktperson
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer