Kompetensbaserad rekrytering

Kompetensbaserad rekrytering handlar om att ha en plan med sin rekrytering, utgå från sin behovsanalys som resulterat i ett antal kompetenskriterier.

En viktig del i rekryteringen är ha ett jämställdhetsfokus. Vissa yrken eller roller är traditionellt könsbundna, vilket gör det svårt för det andra könet att bedömas på likvärdigt sätt. Hästnäringen har generellt sett en överrepresentation av kvinnor, men i vissa delar av näringen och på vissa positioner och yrkesroller är män överrepresenterade. Här nedan finns länkar till hur du arbetar med jämställdhet vid rekrytering.

Kontaktperson
Sara Westholm Arbetsmarknadsansvarig Hästnäringens Nationella Stiftelse
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.