Foder och ströhantering

Foder och ströhantering är ofta tunga moment där smarta lösningar, såsom god logistik och planering samt olika typer av hjälpmedel kan underlätta arbetet avsevärt.
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.