Parter

Våra egna adresser hittar du under Kontakta HYN.

Adjungerade
Arbetsmarknadens parter
Näringens medlemsorganisationer
Övriga organisationer inom hästnäringen

Arbetsmarknadens parter
Almega Tjänsteföretagen, Almega, Box 210, 851 04 Sundsvall Annette Gärling, ordf HYN 090 71 82 78
70 641 8278
Kommunal, Box 190 39, 104 32 Stockholm Anja Westberg,vice ordf. HYN 010-442 70 23
Till början
Näringens medlemsorganisationer
ASVH/SWB, Box 2, 247 29 Flyinge Elisabeth Olsson, Hacksta Gård, 745 92 Enköping 076-761 02 55
Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen, 161 89 Stockholm Peter Martinson 08-4752483
BRUNTE, Rättviks gymnasium, Masv. 5 Rättvik Lena Erkers 0248-704 25
Hästföretagarna, Flurkmark 438, 905 94 Umeå AnnaLena Johnsson 0766-77 0319
Ridskolornas Riksorganisation, Bränninge Gård 23, 151 39 Södertälje Eva Netterberg 070-216 21 65
Svensk Galopp, 161 89 Stockholm Helena Gärtner 08-627 22 37
070-254 77 14
Svensk Travsport, Hästsportens Hus, 161 89 Stockholm Maria Karlsson 08-627 22 05
070-660 24 74
Svenska Hästavelsförbundet, Box 314, 532 24 Skara Titti Jöngren
Svenska Hovslagareföreningen, Soltorp Vedby 21, 725 96 Västerås Malin Alldén 021-280 00
0702-07 64 53
Svenska Islandshästförbundet, Ridsportens Hus, 734 94 Strömsholm Annika Stalfelt 070-885 78 08
Svenska Ridsportförbundet, Ridsportens Hus, 734 94 Strömsholm Ann-Catrine Bengtsson 0220-456 12
0709-79 56 12
Travtränarnas Riksförbund, Kvarnbäcksvägen 23, 892 32 Domsjö Staffan Osterling 070-334 73 02
Western Riders Association of Sweden, Pernilla Karlsson
Till början
Övriga organisationer inom hästnäringen
Biologiska Yrkeshögskolan, Box 234, 532 23 Skara Gunilla af Kleen 0511 – 671 58
0702-26 78 11
Flyinge AB Box 3, 247 29 Flyinge Becky Evensen 046 – 649 00
070-7526475
Hästnäringens Nationella Stiftelse, Hästsportens Hus 161 89 Stockholm Stefan Johanson 08 – 627 21 85
0705-27 21 85
Hästsportens Folkhögskola, 734 94 Strömsholm Eva Lundkvist 0220-430 75
Naturbruksskolornas Förening, Elisabeth Bringer Hallberg 013-227906
Ridskolan Strömsholm AB, 734 94 Strömsholm Becky Evensen 0220 – 451 00
070-7526475
Skara Hästcentrum, Box 234, 532 23 Skara Vanja Sandgren 0511-671 55
0705-641 111
Sveriges lantbruksuniversitet, Box 7046, 750 07 Uppsala Anna-Lena Holgersson 018 – 672 143
0708 – 488 696
Wången AB, 835 93 Alsen Johan Sundberg 0640 – 174 02

Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.