Nyhet

Välkommen till HYN:s utbildningskonferens

Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN, arrangerar konferens för utbildningsansvariga i hästnäringens organisationer, utbildningsanordnare, undervisande lärare inom häst samt ledamöter i lokala programråd på naturbruksprogrammets hästinriktning.

Temat för konferensen är presentation av undersökningar i hästnäringen samt arbetsbesparande åtgärder.

Tid:               Torsdagen den 2 november 2023, klockan 10.00-16.00

Plats:             Örebro Fältrittklubb https://www.orebrofaltrittklubb.se/

   Dagen är kostnadsfri.

Anmälan:       Anmälan till konferensen senast den 18 oktober görs här.

Frågor:          Frågor besvaras av kanslichef Maria Karlsson maria.karlsson@hyn.se.

Mer från Hästnäringens Yrkesnämnd
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.