Nyhet

Utselningshjälp via travbanan-Skötarhjälpen

Det har blivit alltmer utmanande för travtränarna att hitta personal. För att underlätta för dem och samtidigt minska arbetsbelastningen för personalen i travstall kommer Axevalla på sin hemsida erbjuda kontaktuppgifter till utselningsskötare som tränarna kan anlita under tävlingsdagarna.

– Vi vill genom detta initiativ försöka avlasta skötarna och tränarna med hjälp av skötare på plats. Tanken är att de på plats kan hjälpa till med att till exempel sela, duscha häst, tvätta utrustning eller vad tränaren önskar, säger Maria Karlsson, Hästnäringens Yrkesnämnd.

Många skötare inom travsporten har hög arbetsbelastning och långa arbetsdagar och det kan vara utmanande att få balans mellan jobb och fritid. Samtidigt kan det vara svårt att stanna hemma när ens passhäst ska starta.

-Vi vet att drivkraften för många hästskötare är att följa med på trav men eftersom vi har utmaningar med kompetensförsörjning i branschen så behöver vi också hitta lösningar för att få till en hållbar näring. Detta kan vara ett alternativ värt att prova säger Sara Westholm, Hästnäringens Nationella stiftelse.

– Detta är ett intressant initiativ som vi gärna är först ut med att testa. Kan vi vara behjälpliga till att underlätta för tränare och dess personal vid tävling, så är vi såklart gärna det. Rent praktiskt kommer det innebära att det kommer finnas en lista på vår hemsida med tillgängliga skötare och vad dom kan hjälpa till med, sedan är det tränarna själva som tar kontakt med skötaren för bokning till respektive tävlingsdag. Gällande ersättning och lön till skötaren så ligger det på tränarens ansvar, säger Roger Moström, Axevalla.

Pressinformation från Axevalla

Mer från Hästnäringens Yrkesnämnd
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.