Nyhet

Undersökningar i hästnäringen

Vilka arbetar i hästnäringen och vilken är deras bakgrund? HYN och HNS har under våren genomfört en enkätundersökning för att skapa mer kännedom om olika arbeten i hästnäringen. Vilka är drivkrafterna för att arbeta och vad ligger lönenivån på?

Undersökningen har besvarats av över 500 personer och visar inte på några större överraskningar, men bekräftar flera redan kända utmaningar kopplat till arbetsvillkor.

Yrkesverksamma i hästnäringen

De som svarat på enkäten för yrkesverksamma i hästnäringen arbetar främst som hästskötare, ridlärare och stallpersonal.

De flesta säger att de har hög motivation till sina jobb och arbetar för att de gillar hästar och för att de gillar arbeta praktiskt med kroppen och utomhus. Andra positiva värden som lyfts är kreativiteten o friheten, hästarbetet, människokontakten, och variationen​.

De mindre positiva saker som sägs är att det är tungt djuransvar vid sjukdom​, stress, slitigt för kroppen, dåliga arbetstider, långa dagar och låg lön, att ha ideell styrelse som arbetsgivare och att mista såväl hästar som elever man gillar.

Svaren visar på en stor skillnad i lönenivåer, fram för allt för hästskötare, samt hur man hanterar förmåner som till exempel boende och stallplats.

Av de svarande har 55 % ingen gymnasieutbildning med inriktning häst, och 7 % har ingen gymnasieutbildning.

Enkät till hästgymnasieelever

Samtidigt har vi även genomfört en enkätundersökning till elever på hästgymnasier.

Enkäten till hästgymnasieelever har besvarats av ca 250 elever från olika skolor över hela landet.

De säger att:

  • Den främsta anledningen till att man valt sin skola är för att det är nära hem, följt av bra lärare/tränare och fina hästar.
  • Det största intresseområdet hos eleverna är hoppning följt av dressyr och trav.
  • De känner sig förberedda för apl och motivationen att arbeta i hästnäringen har ökat efter de varit på apl.
  • Den främsta anledningen till att de valt hästinriktningen är att de vill gå ett roligt program på gymnasiet följt av att utveckla sin färdighet inom sporten, därefter att arbeta som hästskötare.
  • I framtiden vill de flesta jobba, och då som hästskötare i tävlingsstall/travstall, som beridare, ridande polis, ridlärare, på förskola, med barn eller bli egna företagare.

Svaren och kännedom om branschen utgör en viktig del i vårt långsiktiga arbete för att bli en hållbar näring med schyssta villkor och möjligheter till en lång karriär.

Mer från Hästnäringens Yrkesnämnd
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.