Nyhet

Undersökning av jobben i hästnäringen

HYN och HNS genomför just nu en undersökning för att skapa mer kännedom kring arbeten i hästnäringen – vilka arbetar, vilken är deras bakgrund, vilka är drivkrafterna för att arbeta och vad ligger lönenivån på?
Foto Claes Kärrstrand

Hästnäringen består av många olika slags verksamheter, såväl utbildningsverksamheter såsom föreningsdrivna och privata ridskolor, men också av företag som är knutna till sport- och tävlingsverksamhet samt till avel, inackordering, turridning etc. Utmaningen är att få arbetstagare är fackligt anslutna och således är kännedomen om arbetsvillkor, lönenivåer mm relativt låg.

Genom den här enkäten hoppas vi få ökad kunskap kring dessa faktorer. Det är också viktig fakta i förhållande till utbildningsbehov – hur många jobb finns det i relation till hur många som utbildas och som behöver utbildas framåt?

Arbetar du i en hästverksamhet just nu? Svara gärna på enkäten genom att klicka här.

*Denna enkät är en del i en större undersökning kring hästnäringens arbetsmarknad. Motsvarande enkät som denna skickas också ut direkt till medlemmar i Kommunal som arbetar inom hästnäringen. OBS! Enkäten vänder sig till dig som arbetar i ett hästjobb just nu. Du ska bara svara på enkäten en gång.

En annan enkät har skickats till elever vid hästgymnasier. Dessutom pågår en intervjuundersökning av arbetsgivare.

Kontaktperson
Sara Westholm Arbetsmarknadsansvarig Hästnäringens Nationella Stiftelse
Kontaktperson
Maria Karlsson Kanslichef HYN
Mer från Hästnäringens Yrkesnämnd
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.