Nyhet

Träff för Kvalitetsmärkta Hästgymnasier

I början på april genomförde HYN en träff i Rättvik med de kvalitetsmärkta hästgymnasierna Ridskolan Strömsholm, Vretaskolan och Stiernhööksgymnasiet

Första dagen träffades lärare från skolorna för att bland annat diskutera olika kursupplägg, bedömningar samt APL platser där en samverkan kan ske. Diskussionerna var bra och det var högt i tak!  Skolorna vill verkligen hjälpa varandra, dela med sig av sina erfarenheter och bjöd varandra på bra tips. HYN presenterade också den bildbank som kommer tas fram till skolorna och de hade möjlighet att komma med inspel på innehåll.

Dag två var det studiebesök på Stiernhööksgymnasiet i Rättvik. Vi började med att besöka Rättviks travbana där travundervisningen på utbildningen är förlagd och åkte sedan vidare för besök i den fantastiskt stora ljusa kör/ridhallen för att sedan gå vidare till stallen och undervisningslokalerna. De flesta hästarna går på lösdrift men några boxar och skötselplatser finns inomhus. Skolan är väldigt fräsch och välskött och det är ordning och reda överallt. Vi fick en välarrangerad visning av hela skolan, från hästdelen till ladugården och djurhuset. Skolan är väl värd ett besök!

Här kan du läsa mer om de kvalitetsmärkta hästgymnasierna:

Ridsportgymnasiet Strömsholm

Naturbruk Hästhållning – Stiernhooksgymnasiet

Vreta utbildningscentrum – Gymnasieutbildningar inom naturbruk (nbg.nu)

Kvalitetsmärkt Hästgymnasium – Hästnäringens Yrkesnämnd (hyn.se)

Mer från Hästnäringens Yrkesnämnd
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.