Nyhet

Stiernhööksgymnasiet första kvalitetsmärkta hästgymnasiet

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik blir den första skolan att bli Kvalitetsmärkt Hästgymnasium. Certifieringen bygger på krav kopplade till utbildningsverksamheten inom hästutbildning samt kraven för Kvalitetsmärkt Hästverksamhet.
Foto: Jeanett Walerholt Rousu

– Vi har arbetat länge med den här certifieringen med syftet höja kvaliteten i utbildningarna och därigenom också bidra till att utveckla branschen. En skola som blir kvalitetsmärkt har klarat krav kopplade till utbildningen i form av till exempel legitimerade lärare, praktisk undervisningstid och arbete med det lokala programrådet. Dessutom uppfyller de kraven för Kvalitetsmärkt Hästverksamhet, vilket innebär att revisorn även bedömt djurhållningen, arbetsmiljön samt klimat och miljö, berättar Sara Westholm, kanslichef för Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN).

Stiernhöökgsymnasiet är ett naturbruksgymnasium som erbjuder yrkesutgångarna hästskötare med inriktning ridning, körning och trav. Ridundervisningen samt undervisningen inom körning bedrivs vid skolan, medan undervisningen i trav genomförs på travbanan i Rättvik. Skolan har ett aktivt lokalt programråd och ett gott samarbete med många apl-platser runt om i hela landet.

– Vi är väldigt stolta över att vi har fått den här kvalitetsmärkningen! Den är en bekräftelse på att utbildningen håller hög kvalitet. Ett gott samarbete med näringen är avgörande för att skolan ska ge eleverna det som efterfrågas på arbetsmarknaden. Den här kvalitetsmärkningen ger ett betydande mervärde för hästutbildningen på skolan, säger Lotta Persson, biträdande rektor för Naturbruksprogrammet på Stiernhööksgymnasiet.

Fakta

Kvalitetsmärkt Hästgymnasium är en märkning som gäller för hästgymnasier som erbjuder yrkesutgångarna Hästskötare med inriktning mot ridning/körning eller Hästskötare med inriktning mot trav. Det är Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN som ansvarar för regelverket kring Kvalitetsmärkt Hästgymnasium och det partnerskap som följer med de skolor som får certifikatet.

Ett Kvalitetsmärkt Hästgymnasium ska vara ett föredöme och bedriva en verksamhet som ger eleverna en god förberedelse inför yrkeslivet. Undervisningen ska bedrivas i yrkesmässig miljö med väl anpassade hästar av legitimerade lärare som regelbundet fortbildas och håller sig à jour med utvecklingen i branschen.

Kvalitetsmärkt hästverksamhet är en certifiering som bygger på lagkrav inom arbetsmiljö, hästhållning samt klimat och miljö. Ägare till regelverket är LRF Häst och Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS. Företaget SMAK Certifiering AB sköter revisioner och utfärdande av certifikat för båda certifikaten.

För ytterligare information kontakta

Sara Westholm, kanslichef Hästnäringens Yrkesnämnd
Email: sara.westholm@hyn.se
Telefon: 070-527 20 18
www.hyn.se

Elin LeeApple, projektledare Kvalitetsmärkt Hästverksamhet och Kvalitetsmärkt Hästgymnasium
Email: elin.leeapple@hastnaringen.seTelefon: 070-736 65 66

Lotta Persson, biträdande rektor Naturbruksprogrammet Stiernhööksgymnasiet
Email: lotta.persson@rattvik.se

Telefon: 0248-70276
www.stiernhooksgymnasiet.se

Mer information om certifiering
Mer från Hästnäringens Yrkesnämnd
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.