Nyhet

Ska du välja gymnasium?

I dagarna har hästnäringen fått ytterligare ett certifierat gymnasie, Ridsportgymnasiet Strömsholm. Sedan tidigare är Stiernhööksgymnasiet och Vretaskolans hästgymnasier certifierade.

Gemensamt för alla tre gymnasierna är att de har ett högt söktryck på sina platser. De har alla höga mål, vill vara i framkant och är öppna för en granskning som de menar visar att de håller en hög kvalité på sin utbildning.

De arbetar alla för att eleverna ska få både teoretiska och praktiska färdigheter, att eleverna ska få en god kontakt med branschen och bli väl förberedda för att arbeta i hästnäringen.

Skolorna har välutbildad personal och fina anläggningar som visar på olika sorters hästhållning och ger goda förutsättningar för att eleverna ska få en bra utbildning.

Kvalitetsmärkt Hästgymnasium är en märkning som gäller för hästgymnasier som erbjuder yrkesutgångarna Hästskötare med inriktning mot ridning/körning eller Hästskötare med inriktning mot trav, samt av Skolverket godkända riksrekryterande gymnasieutbildningar inom häst.

Certifieringen visar att skolan uppfyller vissa kvalitetskrav som branschen ställt upp avseende faktorer kopplade till naturbruksprogrammets hästinriktning. Syftet med Kvalitetsmärkt Hästgymnasium är att skolor med gymnasieutbildningar inom häst ska kunna visa att de bedriver en verksamhet som ger eleverna en god förberedelse inför yrkeslivet.

Certifieringen av Kvalitetsmärkt Hästverksamhet och Kvalitetsmärkt Hästgymnasium utförs av SMAK

Här kan du läsa mer om:

Ridsportgymnasiet Strömsholm

Naturbruk Hästhållning – Stiernhooksgymnasiet

Vreta utbildningscentrum – Gymnasieutbildningar inom naturbruk (nbg.nu)

Kvalitetsmärkt Hästgymnasium – Hästnäringens Yrkesnämnd (hyn.se)

Mer från Hästnäringens Yrkesnämnd
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.