Nyhet

Ska du söka gymnasium och funderar på att söka till ett hästgymnasium?

Nu är det snart dags för dig som går i årskurs nio att fundera på vad du ska gå för gymnasium. Att besöka en skolas öppet hus brukar vara ett bra sätt att få veta mer om skolan inför gymnasievalet.

HYN har tagit fram en frivillig certifiering av hästgymnasium och har hittills tre kvalitetsmärkta hästgymnasier: Ridsportgymnasiet Strömsholm, Stiernhööksgymnasiet samt Vreta utbildningscentrum. Alla är de väl värda ett besök och har prova på dagar och läger nu i höst och vinter. Passa på och gör ett besök!

Läs mer här:

https://stiernhooksgymnasiet.se/kontakt—besok-oss/oppet-hus

https://stromsholm.com/2022/09/17/prova-pa-dag-pa-ridsportgymnasiet-stromsholm/

https://www.nbg.nu/vreta/oppet-hus-lager-mm/

Om Kvalitetsmärkt Hästgymnasium.

Systemet bygger på samma regelverk som Kvalitetsmärkt Hästverksamhet som är baserat på lagkrav kring företagande, hästhållning, arbetsmiljö samt klimat och miljö men för hästgymnasierna tillkommer också branschkrav kopplat till utbildning.

Ett Kvalitetsmärkt Hästgymnasium ska vara ett föredöme och bedriva en verksamhet som ger eleverna en god förberedelse inför yrkeslivet. Undervisningen ska bedrivas i yrkesmässig miljö med väl anpassade hästar av legitimerade lärare som regelbundet fortbildas och håller sig à jour med utvecklingen i branschen.

Läs mer om Kvalitetsmärkt hästgymnasium HÄR.

Mer från Hästnäringens Yrkesnämnd
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.