Nyhet

Rapport från årsmötet

HYN hade årsmöte den 16 juni. De flesta av medlemsorganisationerna fanns representerade vid mötet. På grund av rådande omständigheter genomfördes mötet digitalt.
Foto: Anette Sånesson

HYN:s styrelse består dels av fyra fasta platser som innehas av Almega och Kommunal, Svenska Ridsportförbundet och Svensk Travsport. Ytterligare tre platser innehas av övriga medlemsorganisationer där ledamöterna väljs på två år i taget.

Vid årets årsmöte gick mandatet ut för Mats Mellberg, RRO och Lena Erkers, Brunte. Lena Erkers valdes om för ytterligare två år. Mats Mellberg ersattes av Lotta Hillbom, även hon från RRO.

– Mats har suttit i HYN:s styrelse under lång tid. Han har med sin stora kunskap och engagemang tillfört mycket genom åren. Vi vill verkligen tacka för hans insatser inom HYN och även för hans förmåga att bidra till en god stämning i styrelsen, säger ordförande Annette Gärling.

Förutom förändringen i styrelsen beslutade också årsmötet om vissa förändringar i stadgarna samt om höjning av medlemsavgifterna.

Detta är HYN:s nya styrelse

Ordförande: Annette Gärling, Almega
Vice ordförande: Anja Westberg, Kommunal
Ledamöter:
Gisela Löfstrand, Svenska Ridsportförbundet
Tina Virkama, Svensk Travsport
Lena Erkers, Brunte
Titti Jöngren, Svenska Hästavelsförbundet
Lotta Hillbom, Ridskolornas Riksorganisation

Protokoll årsmötet
Kontaktperson
Sara Westholm Arbetsmarknadsansvarig Hästnäringens Nationella Stiftelse
Mer från Hästnäringens Yrkesnämnd
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.