Nyhet

Rapport från årsmötet

HYN hade digitalt årsmöte den 21 april. Nio av medlemsorganisationerna fanns representerade vid mötet.
Foto: Jessica Ortiz Bergström

HYN:s styrelse består dels av fyra fasta platser som innehas av Almega och Kommunal, Svenska Ridsportförbundet och Svensk Travsport. Ytterligare tre platser innehas av övriga medlemsorganisationer där ledamöterna väljs på två år i taget.

Vid årets årsmöte var det endast ett val då mandatet gick ut för Davina McVey Gillion, RRO. Davina valdes dock om för ytterligare två år

Efter årsmötet gjordes en kort presentation av de undersökningar i hästnäringen som just nu genomförs av HYN och HNS i samverkan.

Detta är HYN:s nya styrelse

Ordförande: Catarina Johansson, Almega
Vice ordförande: Jörgen Gustavsson, Kommunal
Ledamöter:
Gisela Löfstrand, Svenska Ridsportförbundet
Ulf Hörnberg, Svensk Travsport
Lena Erkers, Brunte
Anna Ryberg, Svenska Islandshästförbundet
Davina McVey Gillion, Ridskolornas Riksorganisation

Kontaktperson
Maria Karlsson Kanslichef HYN
Mer från Hästnäringens Yrkesnämnd
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.