Nyhet

Rapport från årsmötet

HYN hade årsmöte den 7 april på Café Länsmansgården i Åkersberga. Sju av medlemsorganisationerna fanns representerade vid mötet.
Foto: Anette Sånesson

HYN:s styrelse består dels av fyra fasta platser som innehas av Almega och Kommunal, Svenska Ridsportförbundet och Svensk Travsport. Ytterligare tre platser innehas av övriga medlemsorganisationer där ledamöterna väljs på två år i taget.

Vid årets årsmöte gick mandatet ut för Lena Erkers, Brunte och Anna Larsson, RRO. Lena Erkers valdes om för ytterligare två år och Anna Larsson ersattes av Anna Ryberg, SIF. Ett fyllnadsval gjordes också då Titti Jöngren, SH valt att lämna sin plats till förfogande. Davina McVey Gillion, RRO valdes in på ett år i stället för Titti.

Efter årsmötet gjordes ett trevligt studiebesök hos hästföretagare Titti Jöngren på Grindstorps gård.

Detta är HYN:s nya styrelse

Ordförande: Catarina Johansson, Almega
Vice ordförande: Tina Dahlström, Kommunal
Ledamöter:
Gisela Löfstrand, Svenska Ridsportförbundet
Ulf Hörnberg Svensk Travsport
Lena Erkers, Brunte
Anna Ryberg, Svenska Islandshästförbundet
Davina McVey Gillion, Ridskolornas Riksorganisation

Kontaktperson
Maria Karlsson Kanslichef HYN
Mer från Hästnäringens Yrkesnämnd
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.