Nyhet

Plugga häst på gymnasiet?

Snart är det dags för gymnasievalet! Funderar du på att arbeta med hästar i framtiden? Välj då att plugga på ett Kvalitetsmärkt Hästgymnasium!
Foto: Anette Sånesson

Kvalitetsmärkt Hästgymnasium är en certifiering för gymnasieskolor med naturbruksprogrammets inriktning Hästhållning. Idag är fem skolor certifierade och några fler är på väg in. Ägare till certifieringen är Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN. Det oberoende certiferingsorganet SMAK AB utför revisionerna på skolorna.

Skolorna kontrolleras utifrån ett regelverk baserat på samma som certifieringen Kvalitetsmärkt Hästverksamhet gällande arbetsmiljö, miljö och klimat samt djurhållning. Utöver det kontrolleras skolorna även på områden som rör utbildningens kvalitet, bland annat legitimerade lärare, yrkesmiljö, arbetsplatsförlagt lärande, hästarnas utbildningsnivå samt undervisningens utformning. Syftet med Kvalitetsmärkt Hästgymnasium är att skolor med gymnasieutbildningar inom häst ska kunna visa att de bedriver en verksamhet som ger eleverna en god förberedelse inför yrkeslivet.

De kvalitetsmärkta hästgymnasierna är Stiernhööksgymnasiet i Rättvik, Vreta Utbildningscentrum i Linköping, Ridskolan Strömsholm utanför Hallstahammar,  Naturbruksgymnasiet Kalmar samt Axevalla Hästcentrum mellan Skara och Skövde. På Strömsholm är yrkesutgången Ridlärare I, på de övriga skolorna hästskötare med inriktning ridning eller ridning/ trav.

Du kan läsa mer om de kvalitetsmärkta skolorna här:

Läs mer om Stiernhööksgymnasiet 

Läs mer om Vreta Utbildningscentrum

Läs mer om Ridsportgymnasiet Strömsholm  

Läs mer om Naturbruksgymnasiet Kalmar

Läs mer om Axevalla Hästcentrum

Mer från Hästnäringens Yrkesnämnd
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.