Nyhet

Nya kollektivavtal för hästnäringen

Almega Tjänsteföretagen har tillsammans med Kommunal kommit överens om tre nya kollektivavtal för hästnäringen. De nya avtalen sträcker sig över två år med en total löneökningsnivå på 7,4 procent.

De tre avtalen som Almega Tjänsteföretagen och Kommunal tecknar för hästnäringen gäller för personal på ridhusföretag, hästskötare hos travtränare och banarbetare vid travbanor, inklusive travskolor.

Ersättningar och ob-tillägg höjs med 4,1 procent från den 1 juni 2023 och med 3,3 procent den 1 juni 2024. Detta gäller alla tre avtalen.

Banarbetare vid travbanor har i avtalet tydligare regler hur lönen ska sättas och att lönesamtalet ska dokumenteras skriftligt. Reglerna om dygnsvila har anpassats till EU:s krav.

Mer från Hästnäringens Yrkesnämnd
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.