Nyhet

Ny kanslichef i HYN

Hästnäringens Yrkesnämnd får ny kanslichef efter Lars Bäckman som väljer att gå i pension i sommar. Det är Sara Westholm, arbetsmarknadsansvarig på Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, som tar över rollen.

Sara Westholm har arbetat med arbetsmarknadsfrågor på HNS sedan 2013. Hon kommer dock att fortsätta sin anställning på HNS, då HYN väljer att köpa tjänsten, som är på deltid, av HNS.

HYN har, sedan 2016, ett stort arbete på gång med projektet Kvalitetsmärkta hästgymnasier som i februari beviljades 710 000 kr i medfinansiering av Skolverket, bland annat kring att skapa en digital plattform för APL-verksamheten inom hästgymnasier. Dessutom är HYN med som samarbetspartner i ESF-projektet Kompetens i samverkan, som handlar om strategisk kompetensförsörjning i hästföretag.

Sara tar över kanslichefsrollen i juni 2018. Kanslichefen kommer som tidigare att rapportera till HYN:s styrelse.

Mer från Hästnäringens Yrkesnämnd
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.