Nyhet

Lansering av Schysst stall

Nu lanseras Schysst stall - initiativet mot sexuella trakasserier i hästnäringen.

Sexuella trakasserier och kränkande jargong får aldrig bli vardag. Därför finns nu Schysst stall som ska främja arbetet för att förhindra sexuella trakasserier inom hästnäringen. Upprinnelse till initiativet är #meetoo-uppropet som följdes av #visparkarbakut i hästnäringen. Bakom initiativet står Sveriges stora hästorganisationer samt Almega, Kommunal, Gröna arbetsgivare och arbetsmiljöorganisationen Prevent.

– Med Schysst stall vill vi utbilda och informera om vad sexuella trakasserier är, hur arbetsgivare kan jobba förebyggande för att undvika att trakasserier förekommer och lära arbetstagare och elever vad de kan göra om de blir utsatta, säger Sara Westholm, kanslichef HYN och ansvarig för arbetsmarknadsfrågor på HNS.

– Arbetsgivare är ofta redo att agera reaktivt om det skulle komma fram att sexuella trakasserier förekommit, men man arbetar över lag inte förebyggande mot den hårda jargong som kan sägas vara en av orsakerna till att risken för sexuella trakasserier är förhöjd inom hästnäringen. Att sexuella trakasserier och övergrepp förekommer har också uppmärksammats i medierna med jämna mellanrum genom åren, säger Lisa Rönnbäck som är projektledare på Prevent.

På sajten schysststall.se finns utbildningsmaterial, tips och råd för dig som arbetsgivare, stallansvarig, anställd, lärare eller för dig som har hästen som fritidsintresse. Du kan även chatta med Schysst stall-botten och få hjälp med tex var du kan vända dig om du har blivit utsatt.

Vill ditt stall bli ett Schysst stall?
Låt stallägaren eller en ledare gå webbutbildningen med efterföljande test, samt se och diskutera utbildningsfilmerna tillsammans. Sedan är ni ett Schysst stall! Som Schysst stall blir ni en viktig del i arbetet med att förändra jargonger och attityder inom hela hästnäringen.

Läs mer hos Schysst Stall!

Fakta

En förstudie om sexuella trakasserier som har genomförts av arbetsmiljöorganisationen Prevent visar att kunskapen om sexuella trakasserier generellt är låg inom hästnäringen. Studien visar även att det kan föreligga skeva maktförhållanden inom branschen och att det finns en utbredd tystnadskultur. Detta är inte unikt för hästnäringen, men redan före #metoo valde Sveriges hästorganisationer med hjälp av arbetsmarknadens parter att ta tag i frågan och påbörja arbetet som lett fram till Schysst stall.

På måndag den 11 mars lanseras initiativet via ett event på Prevent.

Kontaktperson
Sara Westholm Arbetsmarknadsansvarig Hästnäringens Nationella Stiftelse
Mer från Hästnäringens Yrkesnämnd
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.