Nyhet

HYN:s årsmöte

HYN:s medlemsorganisationer inbjuds härmed att delta på HYN:s årsmöte den 21 april kl 13. Årsmötet sker digitalt. Anmälan till maria.karlsson@hyn.se
Välkommen på årsmöte!
Mer från Hästnäringens Yrkesnämnd
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.