Nyhet

Hästnäringen samlad i skrivelse till regeringen

Skenande kostnader och en osäker grovfodersäsong har skapat ett oroande ekonomiskt läge för svensk hästsektor. En skrivelse är därför skickad till regeringen.

Syftet med skrivelsen är att gemensamt förmedla övergripande information som beskriver situationen för svensk hästnäring, hur det generella nuläget inrikes och i omvärlden påverkar denna diversifierade bransch samt vilken oro och risk vi samlat ser framåt. Skrivelsen avser inte att i detta läge generera konkret agerande eller återkoppling. Samlat vill vi organisationer i hästnäringen dock medvetandegöra att det kan uppstå situation för denna bransch där problematiken inte kan hanteras internt och offentliga stöd kan bli nödvändiga för överlevnad.

Läs skrivelsen

Skrivelse- nuläge för svensk hästnäring 220517

Ladda ner Format: pdf Storlek: 81.0 KB

Mer från Hästnäringens Yrkesnämnd
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.