Nyhet

Hästhållning – ny inriktning

Under ett antal år har förslag funnits om nya inriktningar i naturbruksprogrammet. Bland annat har det föreslagits att hästhållning skulle få en egen inriktning. Nu har de nya föreskrifterna trätt i kraft och de gäller för utbildningar som startar efter den 31 juni 2021.

Inriktningen djur delas nu upp i djurvård och hästhållning. Så här ser nu inriktningen hästhållning ut:

Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen 600 p

Kurser inom programgemensamma ämnen 400 p
Kurs                               Poäng
Biologi 1                           100
Entreprenörskap            100
Naturbruk                        200

Inriktning Hästhållning 700 gymnasiepoäng
Kurs                               Poäng
Djurens biologi                100
Djurhållning                     100
Fordon och redskap        100
Hästkunskap 1                 100
Hästkunskap 2                 100
Ridning och körning       200

Programfördjupning 500 gymnasiepoäng
Till exempel Hästkunskap 3 100 p, Ridning 1 100 p och Ridning 2 100 p, Trav 1 100 p och Trav 2 100 p, Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 100 p, Aktivitetsledarskap 100 p.

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

Mer från Hästnäringens Yrkesnämnd
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.