Nyhet

Ett riktigt hästjobb – en kampanj om livsviktig förändring

En låg kunskapsnivå om arbetsmiljö och arbetsrätt riskerar att sänka såväl enskilda verksamheter som hästnäringen i stort. Nu drar Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, igång en kampanj för att få fler arbetsgivare att prioritera utveckling och utbildning.

Kampanjen ”Ett riktigt hästjobb” startar i början av mars i sociala medier och branschpress. Kampanjen riktar sig till arbetsgivare inom hästnäringen och tar upp nödvändigheten av att lära sig mer om arbetsmiljö – och riskerna med att inte göra det.
– Vi ser idag att många arbetsgivare går på knäna för att hög personalomsättning och arbetet med att hitta ny personal dränerar deras verksamheter på tid, energi och pengar. Svårigheten att rekrytera och behålla folk har blivit ett allvarligt hot mot branschens överlevnad, säger Karolina Lagerlund, Vd för Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS.

HNS har sedan 2012 tillsammans med andra organisationer i hästnäringen drivit ett brett arbete kring arbetsmarknadsfrågor i hästnäringen. Bakgrunden är att Arbetsmiljöverket gjort kontroller ute i verksamheten och därefter påtalat tydliga brister, men också att arbetsgivare inom hästnäringen fått allt större problem med personalförsörjningen. Samtidigt har få arbetsgivare valt att lära sig mer om arbetsmiljö och arbetsrätt.
– Det finns arbetsgivare som jobbar aktivt med frågorna, men tyvärr är det fortfarande för många som har skygglapparna på. Arbetsgivare behöver lyfta blicken och förstå vad deras uppdrag faktiskt innebär. Många har ett passionerat intresse för hästar och värderar hårt arbete, medan intresset och tiden för arbetsmiljöinsatser blir lägre prioriterat, säger Sara Westholm, arbetsmarknadsansvarig på HNS.

Med kampanjen ”Ett riktigt hästjobb” vill HNS utmana några av de föreställningar som alltjämt frodas inom hästnäringen. Ett budskap i kampanjen är att den som lägger resurser på att förbättra arbetsmiljön kommer att få igen det, även ekonomiskt.
– Många arbetsgivare verkar tro att det är krångligt och dyrt med schyssta arbetsvillkor. Men det går att göra mycket med relativt små medel, och att förbättra trivsel och säkerhet på arbetsplatsen är en investering som lönar sig. Det som verkligen är dyrt är sjukskrivningar och hög personalomsättning, säger Sara Westholm.

Ett konkret mål med kampanjen är att få fler arbetsgivare att utbilda sig och gå de kurser som genomförs inom Hästsportens Folkhögskola i samverkan med HNS. Kurserna om arbetsmiljö, arbetsrätt och ledarskap innehåller många konkreta tips och råd och ger också en bra kunskap om lagstiftningen.

– Om hästnäringen ska bli en långsiktigt hållbar bransch behöver alla ta ansvar, att gå en kurs kan vara första steget mot att ta sig själv och sin verksamhet till en helt ny nivå, säger Karolina Lagerlund.

Mer från Hästnäringens Yrkesnämnd
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.