Nyhet

ESF-projektet Kompetens i Samverkan

Projektet ska med finansiering från ESF göra arbetsgivare i hästnäringen bättre på kompetensutveckling samt bygga en struktur som kan stötta branschens verksamheter och företag.

HYN är en av samarbetsparterna i ESF-projektet Kompetens i samverkan som drivs av HNS.

Läs mer om projektet Kompetens i Samverkan på HNS hemsida.

I projektet genomförs en utbildning för 30 arbetsgivare kring arbetsgivarrollen och strategisk kompetensförsörjning. Den andra delen av projektet handlar om att ta fram en utbildningsstruktur med gemensam omvärldsbevakning och även ett enklare sätt att hitta utbildningar inom hästnäringen.

Här på HYN:s hemsida har vi börjat bygga upp en struktur och guide baserat på de olika yrken och utbildningsformer som finns i hästnäringen.

Mer från Hästnäringens Yrkesnämnd
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.