Nyhet

Enkät kring kompetensbehov

HYN kommer under kommande veckor att via sina medlemsorganisationer skicka ut en enkät till hästverksamheter gällande kompetensbehovet. Anledningen är bland annat pågående utredningar inom gymnasieskolan där näringen förväntas inkomma med synpunkter på framtida utbildning samt framtida prioriteringar i branschen.
Foto: Svensk Travsport

Enkäten består av knappt 30 frågor och vänder sig i huvudsak till arbetsgivare inom hästnäringen. I den vill vi veta om det finns behov av mer kompetens, såväl kopplat till rekryteringsbehov som till behov av kompetensutveckling av befintliga medarbetare.

Enkäten kommer att skickas ut på email eller sms via HYN:s medlemsorganisationer.

Sista dag för svar är den 20 oktober.

Kontaktperson
Maria Karlsson Kanslichef HYN
Mer från Hästnäringens Yrkesnämnd
Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN)

HYN:s organisation är uppbyggd av företrädare för arbetsmarknadens parter samt företrädare för hästnäringens organisationer. Hästnäringens Nationella Stiftelse är samarbetspartner och delfinansiär av HYN.